Študenti Školy Zamestnávatelia Vyskúšaj Wibo! (je to zadarmo)

Ekosystém pre rozvoj vzdelávania

Integrujeme existujúce informácie a vytvárame priestor pre nové

Cieľom výskumného centra je

 • Koncentrovať informácie na jednom mieste tak, aby slúžili inováciám politík, inštitúcií a edukačných programov v priestore kariéry a vzdelávania.
 • Iniciovať ako aj participovať na kolaboráciách v tejto oblasti.
 • Ponúkať transparentný prehľad sveta kariéry a vzdelávania.

Priestor venovaný reflexii a rozvoju

Postupne tvoríme priestor pre akumuláciu a zdieľanie faktov, dát a analýz kvality, výkonnosti a inovačných príležitostí v školstve a v oblasti kariéry.

Priestor venovaný reflexii a rozvoju

 • Postupne tvoríme priestor pre akumuláciu a zdieľanie faktov, dát a analýz kvality, výkonnosti a inovačných príležitostí v školstve a v oblasti kariéry.
 • Výskumné centrum zdieľa najmä údaje, odborné a koncepčné texty.
 • Informácie sú určené najmä odbornej verejnosti, súčasne však tvoria bázu aplikačných projektov pre služby študentom, školám a zamestnávateľov.

Dáta ako nástroj k lepšiemu vzdelávaniu

Usilujeme sa o vzájomne prepojenie dátovej komunikácie medzi organizáciami s cieľom posunúť vzdelávanie a pracovný sektor vpred a akcelerovať tak pokrok v tejto oblasti.

Dáta ako nástroj k lepšiemu vzdelávaniu

 • Usilujeme sa o demokratizáciu a vzájomne prepojenie dátovej komunikácie s čo najviac stranami figurujúcich v tomto priestore. Našim cieľom je posunúť vzdelávanie a pracovný sektor na ďalšiu úroveň – stmeliť našu pripravenosť na digitalizáciu a akcelerovať tak pokrok v tejto oblasti.

Naši experti boli súčasťou projektov, ktoré:

 • Tvorili analytické podklady pre riadenie a rozvoj vysokoškolského vzdelávania – reflexiu vývoja a rozvoj politík

 • Participovali na tvorbe strategických iniciatív a dokumentov v sektore školstva – s dôrazom na uplatnenie talentu a rozvoj vyššieho vzdelávania

 • Podporovali uplatniteľnosť študentov cez prepájanie škôl a zamestnávateľov – s priemetom do inovácií v kurikulách a praktickom vzdelávaní

 • Riešili výskumné projekty a prieskumy zamerané na optimalizáciu kvalifikácií korešpondujúcich s potrebami trhu práce, spoluprácu vysokých škôl a biznisu vo vzdelávaní, spokojnosti študentov a absolventov so štúdiom a získanými kompetenciami a mnohé ďalšie

Kontaktujte Nás

Vďaka! Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Ojoj, niečo sa pokazilo ... Skúste to znova.