Študenti Školy Zamestnávatelia Vyskúšaj Wibo! (je to zadarmo)

Ochrana osobných údajov

Verzia 3
Aktualizované 10. 10. 2022

O čo ide

Na tejto stránke nájdete všetky informácie o tom ako, prečo a v akom rozsahu na našej platforme spracúvame vaše osobné údaje.

Náš sľub

Zaviazali sme sa k ochrane osobných údajov už v štádiu návrhu, čo znamená, že ochrana súkromia našich používateľov je štandardne zahrnutá vo všetkých našich systémoch a technológiách.

Zodpovedne a najlepšie ako vieme. Podrobnosti nájdete v našom manifeste.

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre tieto účely:

a) Aby sme vám mohli poskytovať služby a funkcionality našej platformy, kde si môžete:

 • Vytvoriť váš vlastný osobný profil zadaním vašich registračných údajov (najmä vaše celé meno, ročník a školu, e-mail, e-mail rodiča, heslo a štádium rozhodovania)
 • Vyplniť svoje záujmy a predstavy o vašom budúcom vzdelaní a kariére
 • Vyplniť kvízy a testy, ktoré vám aj nám pomôžu lepšie pochopiť váš talent, špecifické záujmy a predstavy o budúcnosti. Náš algoritmus vám podľa toho navrhne najvhodnejšie školy alebo zamestnávateľov, ktorých môžete následne osloviť (je to na vás, my im vaše údaje neposkytujeme)
 • Vyberať si z ponuky škôl alebo zamestnávateľov, ktorí sú najvhodnejší - vrátane vášho veku a požiadaviek
 • Kontaktovať najvhodnejšie školy alebo zamestnávateľov
 • Komunikovať s nami e-mailom alebo telefonicky, ak potrebujete pomoc alebo radu
 • A využiť mnoho ďalších skvelých funkcionalít, ako ich pre vás postupne vyvíjame

Všetky tieto účely sú obsahom zmluvy o využití služieb platformy Wibo, ktorú spoločne uzatvárame v momente, ked sa zaregistrujete na našu platformu. Bez vašich osobných údajov nevieme spolu túto zmluvu uzavrieť a umožniť vám využívať služby našej platformy.

Súčasťou plnenia zmluvy je aj vytvorenie profilu užívateľa na základe vyplnených kvízov, dotazníkov, a inej aktivity v rámci platformy, čo umožní nášmu algoritmu ponúknuť vám vhodné ponuky, produkty a služby a ďalšie riešenia.

b) Aby sme si mohli plniť naše zákonné povinnosti – ako spoločnosť musíme viesť účtovníctvo, plniť si daňové povinnosti, archivovať predpísanú dokumentáciu, predkladať dokumentáciu a údaje orgánom verejnej moci, plniť si povinností ohľadom spracúvania vašich osobných údajov alebo údajov vašich zákonných zástupcov, a podobne.

Bez vašich osobných údajov by sme si tieto naše povinnosti nemohli plniť lebo to od nás vyžaduje zákon.

c) osobné údaje môžeme použiť aj na účely obrany alebo uplatňovania našich práv a nárokov, ak dôjde k prípadnému sporu alebo sa budeme chcieť vyhnúť prípadnému sporu, alebo ak potrebujeme preukázať, že si riadne plníme svoje povinnosti, pre riadne prevádzkovanie a vývoj našej platformy, pre zaistenie jej bezpečnosti a tým aj bezpečnosti vašich údajov a poskytovaných služieb, vrátane udržiavania záloh našich databáz. Všetky tieto účely predstavujú náš oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov.

Ak sa vám ktorýkoľvek náš oprávnený záujem nepáči, môžete nám podať námietku a povedať nám, prečo práve vaše údaje by sme nemali používať pre náš oprávnený záujem. Na to máte právo a my sa vašou námietkou budeme zodpovedne zaoberať.

d) Na všetky ostatné účely, ktoré si vyžadujú váš súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, ak nám takýto súhlas vy alebo vaši zákonní zástupcovia udelíte, napr. ak chcete od nás dostávať e-maily so zaujímavými akciami, vzdelávacími kurzami, zľavami na zaujímavé produkty, a inými užitočnými vecami, o ktorých sme si istí, že vás môžu zaujímať.

Priamo od vás, či už o vás alebo o vašich zákonných zástupcoch, či spoločností, u ktorých máte účet a tento dobrovoľne využijete na prihlásenie sa na platformu. Čo o vás vieme je preto vo vašich rukách.

Vaše osobné údaje nám zverujete vytvorením profilu na platforme, a to (i) priamo na platforme Wibo alebo (ii) prostredníctvom Talent Centrum na webovej stránke talentcentrum.sk, ktoré prevádzkuje ŠIOV (Štátny inštitút odborného vzdelávania). Vždy však odovzdávate vaše osobné údaje nám a vytvárate si profil na našej platforme Wibo.

Registráciou uzatvárame spoločne zmluvu, na základe ktorej vám poskytujeme naše služby. Naše služby sú transparentné, zrozumiteľné, a poskytované spôsobom, ktorý je využiteľný ľahko a intuitívne aj dieťaťom vo veku 13 rokov (a menej). Avšak, ako extra bezpečnostný krok na ochranu detí sme zaviedli odsúhlasenie registrácie dieťaťa vo veku 13 (a menej) rokov na našu platformu jeho zákonným zástupcom. Tento krok je zákonom vyžadovaný len v prípade, ak dieťa udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, nie však v prípade uzatvorenia zmluvy o registrácii na našej platforme. Napriek tomu sme pristúpili k tomu kroku. Ochrana a bezpečnosť sú u nás na prvom mieste. Viac sa dozviete v našom manifeste.

Osobné údaje o zákonnom zástupcovi, konkrétne jeho e-mailovú adresu za účelom potvrdenia záujmu dieťaťa vo veku 13 (a menej) rokov o vytvorenie profilu na platforme, získavame priamo od dieťaťa a rodič svoju e-mailovú adresu a aj záujem dieťaťa o vytvorenie profilu potvrdí svojim súhlasom prostredníctvom e-mailovej verifikácie v odpovedi na nami zaslanú e-mailovú správu.

Osobné údaje potrebujeme vždy len v rozsahu bežných osobných údajov (napr. meno, priezvisko, bydlisko, ročník a navštevovaná škola, fakulta, alebo univerzita, e-mail, e-mail zákonného zástupcu, prípadne telefónne číslo, záľuby, záujmy, vzdelanie, jazyková úroveň, štádium rozhodovania o výbere školy či zamestnávateľa, prihlasovacie údaje, a pod.), aby ste mohli naplno a bez obáv využívať našu platformu a služby, ktoré vám poskytuje.

U nás vo Wibo neustále prijímame všetky primerané a vhodné bezpečnostné opatrenia, aby sme nás aj vás chránili pred neoprávneným prístupom alebo neoprávnenou zmenou, zverejnením alebo zničením osobných údajov, ktoré spracúvame. Opatrenia zahŕňajú prípadné šifrovanie, brány firewall, zabezpečené zariadenia a systémy prístupových práv, a neustále ich inovujeme.

Pokiaľ by napriek bezpečnostným opatreniam došlo k narušeniu bezpečnosti našich systémov alebo výskytu iných bezpečnostných incidentov, ktoré budú mať pravdepodobne negatívny dopad na vaše súkromie, budeme vás o narušení informovať čo najskôr.

Ako vieme overiť vek užívateľa

Spĺňame všetky štandardné normy - od každého používateľa vyžadujeme zadanie jeho veku. V prípade, že má používateľ 13 rokov alebo menej, musí potvrdiť svoju registráciu súhlasom rodiča, inak sa do našej Wibo platformy nemôže zaregistrovať.

Úprimnou odpoveďou však je, že skutočný vek používateľa nemôžeme overiť s absolútnou istotou.

Neustále však hľadáme spôsoby, ako vyvinúť nové riešenia na vyriešenie tohto problému.

Či už na vypátranie registrovaných účtov, ktoré nepatria do vekovej skupiny, ktorú zadali pri registrácii, ako aj nové spôsoby, ako v prvom rade lepšie overiť vek používateľa ešte predtým, ako začnú Wibo používať.

Ako konkrétne?

Nahlasovanie

Ktokoľvek s podozrením na neplnoletého nám môže nahlásiť tento účet. Ak užívateľ nedokáže svoj vek preukázať, jeho účet bude vymazaný.

Pomôžte nám dosiahnuť vyššiu mieru ochrany detí a mladých ľudí na našej platforme! Ak máte dôvod domnievať sa, že náš registrovaný používateľ má iný vek, ako má uvedený vo svojom profile, kontaktujte nás na adrese info@wibo.ai a my situáciu preveríme. Vaša bezpečnosť a ochrana súkromia je našou najvyššou prioritou.

Umelá inteligencia

Základným pilierom našej iniciatívy k riešeniu tohto problému je umelá inteligencia. Už teraz vyvíjame technológiu, ktorá nám umožňuje odhadnúť vek ľudí na základe ich správania na našej platforme Wibo. Trénujeme našu technológiu, aby analyzovala a následne reagovala na signály. Konkrétne, analyzujeme bežné správanie vekových skupín a následne ich porovnávame medzi sebou. Pozeráme sa na veci, ako napr. čo si používatelia prehliadajú, čo sledujú, čo si ukladajú. Všetko samozrejme anonymne.

Príklad: Používateľ, ktorý zadal pri registrácii vek 16 rokov si z veľkej miery prezerá stredné školy a videá, ktoré sú zaujímavé primárne pre mladšiu vekovú skupinu. Systém nám takéhoto používateľa vyznačí a my ho následne kontaktujeme a overíme si jeho vek. Táto technológia nie je samozrejme dokonalá a preto pilne pracujeme na jej zlepšovaní.

ID verifikácia?

Mnohí tvrdia, že zbieranie ID kariet (napr. občiansky preukaz) je odpoveďou na tento problém. Okrem zbytočného rizika pre súkromie používateľa má tento prístup aj značné obmedzenia: veľa mladých ľudí nemá ID karty a implementácia takejto technológie je veľmi časovo a finančne náročná.

Partnerstvá

Spojili sme sa s odborníkmi na online bezpečnosť, aby sme tento problém aktívne spoločne riešili a aplikovali tak najnovší výskum a riešenia priamo do Wibo.

Vždy len po dobu, pokým máte registrovaný profil na našej Wibo platforme. Po zrušení vášho profilu sa zruší aj naša zmluva o poskytovaní služieb a vaše osobné údaje už ďalej nepotrebujeme, preto sa vymažú spolu s vašim profilom. Ostanú nám len tie údaje, ktoré musíme podľa zákona archivovať alebo ktoré nám pomôžu brániť naše práva alebo nároky alebo preukázať plnenie našich zákonných povinností, ale vždy najdlhšie počas premlčacej doby alebo doby stanovenej zákonom, počas ktorej u nás môžu orgány verejnej moci vykonať kontrolu alebo uložiť pokutu. Po tejto dobe aj zvyšné údaje definitívne vymažeme. Dovtedy prijmeme všetky potrebné opatrenia, aby boli vaše údaje vždy v bezpečí.

Ak nám dáte váš súhlas, vaše osobné údaje budeme spracúvať kým neodvoláte svoj súhlas alebo ak už ich spracúvanie nebude potrebné.

Ďalšími subjektami, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje, sú naši sprostredkovatelia, ktorí nám pomáhajú s prevádzkou našej platformy, s vedením účtovníctva, poskytujú nám rôzne analytické nástroje na zlepšovanie našej platformy pre vás, a pod. Sprostredkovatelia spracúvajú Vaše osobné údaje len na základe nášho poverenia, podľa našich pokynov a v našom mene.

Našim sprostredkovateľom je aj Talent Centrum, v ktorom vám a vašim zákonným zástupcom zamestnanci a zamestnankyne pomáhajú s registráciou do našej platformy a radia vám ako sa správne rozhodnúť pre budúce štúdium a zamestnanie.

Taktiež využívame služby tretích osôb, u ktorých máte zriadený účet, na využitie tohto účtu na vaše prihlásenie sa na našu platformu. Na takéto prihlásenie môžete využiť napríklad váš účet na Facebooku, Google účet, Apple účet a pod. Aktuálne možnosti prihlásenia nájdete na našom webe. Vaše údaje z týchto účtov využívame len pre účely vytvorenia vášho účtu a vášho prihlasovania prostredníctvom týchto vašich účtov. V takom prípade môžeme mať prístup k určitým informáciám zo sociálnych médií alebo autentifikačných služieb týchto tretích strán, ak sa prihlásite do našej platformy prostredníctvom takéhoto svojho účtu. Akýkoľvek prístup, ktorý môžeme mať k informáciám k týmto vašim účtom, je v súlade s autorizačnými postupmi stanovenými touto službou, a je striktne obmedzený len pre účel vašej registrácie a prihlasovania sa na našej platforme. Informácie o tom, ako spracúvajú vaše osobné údaje tretie osoby, u ktorých máte účet, nájdete zverejnené na ich webových stránkach.

Widgety sociálnych médií: Naše webové stránky môžu obsahovať rôzne funkcie sociálnych médií, ako je napríklad tlačidlo Páči sa mi to na sociálnej sieti, a widgety, ako je tlačidlo Zdieľať na sociálnej sieti, ktoré sa spúšťajú na našich webových stránkach. Tieto funkcie môžu zhromažďovať vašu IP adresu, stránku, ktorú na Webových lokalitách navštevujete, a môžu nastaviť súbor cookie, aby funkcia mohla správne fungovať. Funkcie sociálnych médií a widgety sú buď hostované treťou stranou, alebo sú hostované priamo na webových lokalitách. Vaša interakcia s týmito funkciami sa riadi zásadami ochrany osobných údajov spoločností, ktoré ich poskytujú.

Vaše osobné údaje sú ukladané na našich serveroch, ktoré sú umiestnené v rámci Európskej únie.

Môže sa stať, že niektorí poskytovatelia služieb, ktorí pre nás vykonávajú najmä rôzne analytické činnosti, môžu niektoré údaje vo výnimočných prípadoch posielať aj na servery mimo EÚ, najmä USA. V takom prípade sa vždy presvedčíme, či konkrétny subjekt spĺňa primerané záruky, požadované GDPR, napríklad spĺňa podmienky rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti alebo je viazaný riadne schválenými štandardnými zmluvnými doložkami. Tieto by mali mať vždy zverejnené na svojom webe, kde si ich môžete nájsť, alebo nás kontaktujte a my vám poskytneme ich obsah.

Vaše osobné údaje máte vždy pod kontrolou. Chcete vedieť ako a prečo? Prečítajte si naš manifest.

Máte predovšetkým tieto práva:

 1. Právo žiadať od nás prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame.

  Konkrétne, máte právo na potvrdenie, či spracúvame vaše osobné údaje alebo nie, a kde to robíme, prístup k osobným údajom spolu s určitými ďalšími informáciami. Tieto ďalšie informácie zahŕňajú podrobnosti o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov a príjemcoch osobných údajov. Práva iných tým nie sú nijako dotknuté, dodáme vám kópiu len vašich osobných údajov. Prvá kópia bude poskytnutá bezplatne.
  K väčšine svojich osobných údajov máte vždy prístup aj vo vašom registrovanom účte na našej platforme.

 2. Právo na opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných údajov

  Máte právo na opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a s prihliadnutím na účely spracovania, na doplnenie neúplných osobných údajov o vás.

 3. Právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, ak sú splnené zákonné podmienky

  Za určitých okolností máte právo obmedziť spracúvanie svojich osobných údajov. Konkrétne, ak: namietate správnosť svojich osobných údajov; spracovanie je nezákonné, ale vy ste proti vymazaniu vašich osobných údajov; vaše osobné údaje už my nepotrebujeme na účely nášho spracovania, ale vy ich potrebujete na účely preukázania, výkonu alebo obrany vašich právnych nárokov; alebo ste vzniesli námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu, a to až do preverenia vašej námietky. Tam, kde bolo spracovanie obmedzené na tomto základe, pokračujeme v ukladaní vašich osobných údajov. Spracujeme to však iba inak: s vašim súhlasom; na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov; na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

  O plánovanom zrušení obmedzenia spracúvania vašich osobných údajov vás vždy informujeme vopred.

 4. Právo na prenosnosť osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak sú splnené zákonné podmienky

  Toto právo máte, ak je právnym základom nášho spracúvania vašich osobných údajov:
  a) váš súhlas; alebo
  b) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na účely vykonania krokov na základe vašej žiadosti pred uzavretím zmluvy,
  a takéto spracovanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

  Ak sú splnené všetky podmienky, máte právo získať od nás svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo sa však neuplatňuje, ak by malo nepriaznivý vplyv na práva a slobody ostatných.

 5. Právo na výmaz vašich osobných údajov, ak sú splnené zákonné podmienky

  Právo na vymazanie vašich osobných údajov máte, ak sú splnené tieto podmienky: ak osobné údaje už nie sú potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; ak odvoláte súhlas so spracovaním na základe súhlasu; ak úspešne namietate proti spracovaniu na základe nášho oprávneného záujmu; ak namietate spracúvanie na účely priameho marketingu; a osobné údaje boli nezákonne spracované alebo ich vymazanie je naša zákonná povinnosť.

  Vymazať osobné údaje nie je potrebné ak je spracúvanie nevyhnutné: na výkon práva na slobodu prejavu a informácií; pre splnenie zákonnej povinnosti; alebo na preukazovanie, výkon alebo obranu právnych nárokov, a pod.

 6. Právo na odvolanie vášho súhlasu, ak ste nám ho udelili

  Spracúvanie vašich údajov do odvolania súhlasu však nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvanie pred jeho odvolaním.

 7. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu

  Máte právo namietať proti nášmu spracúvaniu vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, ale iba v rozsahu, v akom je právnym základom spracúvania nevyhnutnosť spracúvania na: splnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone akejkoľvek verejnej moci, ktorá nám je zverená; alebo účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana. Ak vznesiete takúto námietku, prestaneme spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevážia nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ spracovanie nie je na účely stanovenia, výkonu alebo obrany právnych nárokov.

  Máte vždy právo namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (vrátane profilovania na účely priameho marketingu, ak ho vykonávame). Ak vznesiete takúto námietku, prestaneme na tento účel spracúvať vaše osobné údaje.

  Máte právo namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo štatistické účely, ak pre tieto účely vaše osobné údaje spracúvame, z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, pokiaľ nie je spracovanie nevyhnutné na splnenie úlohy vykonanej z dôvodov verejného záujmu.


Svoje práva vyššie si môžete u nás uplatniť

 1. E-mailom na e-mailovej adrese: info@wibo.ai;
 2. Poštou na adrese: ARMSTRONG CC, s.r.o., so sídlom na Martine Granca 8, 841 02, Bratislava.

Máte tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Môžete tak urobiť aj v členskom štáte EÚ, v ktorom máte obvyklé bydlisko, miesto výkonu práce alebo kde sa nachádza miesto údajného porušenia vašich práv.

Keď aktualizujeme toto poučenie o ochrane osobných údajov, zverejníme novú verziu na našej Wibo platforme.

O akýchkoľvek významných zmenách tohto poučenia alebo iných našich pravidiel vás budeme informovať aj e-mailom.

Kontakt

V prípade otázok, problémov, alebo pripomienok nás prosím kontaktujte.

Prevádzkovateľ:
ARMSTRONG CC, s.r.o.
Sídlo:
Martine Granca 8, 841 02, Bratislava

Kontaktujte Nás

Vďaka! Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Ojoj, niečo sa pokazilo ... Skúste to znova.