Študenti Školy Zamestnávatelia Vyskúšaj Wibo! (je to zadarmo)

Kam na strednú školu?

Kde nájdem informácie a kto ma vie podporiť?

Uvažuješ o budúcom vzdelávaní, budúcej škole, prípadne aj v súvislosti s povolaním, ktoré by sa Ti páčilo? Nemáš ešte vo všetkom jasno? Na základe prieskumu medzi žiakmi a učiteľmi sme pre Teba zhrnuli niekoľko často kladených otázok a odpovedí na ne.

1. Na čo všetko je dobré myslieť pri výbere strednej školy?

Dáme ti pár tipov, nad čím je dobré pouvažovať:

 • Aké máš záujmy, koníčky a čo ťa baví? Čo ti robí radosť a čím rád/-a tráviš svoj voľný čas?
 • Čo ti ide dobre, je niečo, v čom vynikáš? Aké sú tvoje silné stránky, prednosti a talenty?
 • Si skôr študijný typ a zaujímajú ťa rôzne predmety v škole (a už teraz rozmýšľaš nad pokračovaním na vysokej škole) alebo máš záujem rozvíjať sa v niečom špeciálnom, na čo máš napr. nadanie (technika, manuálne zručnosti, IT, hra na hudobný nástroj, tanec, spev, kreslenie, šport, ...)?
 • Je nejaké povolanie, o ktorom snívaš? Dá sa v tomto povolaní uplatniť na pracovnom trhu v budúcnosti?
 • Chceš už počas strednej školy získať pracovné skúsenosti a zručnosti v nejakej reálnej firme? (ak je to pre Teba dôležité, potom sa zameraj na školy s duálnym vzdelávaním).
 • Ktorá SŠ by ťa najlepšie pripravila pre vysokú školu, kde uvažuješ o štúdiu?
 • Ktoré SŠ ponúkajú odbory, po skončení ktorých môžeš svoje vysnívané povolanie vykonávať?
 • Chceš chodiť do školy v meste, kde bývaš, alebo nemáš problém odísť do iného mesta, či študovať v zahraničí?

2. Čo ak dostatočne nepoznám svoje silné stránky a záujmy?

Sebapoznanie je niekedy náročné aj pre dospelých, preto nie je nič zvláštne na tom, ak máš pocit, že nevieš, čo ťa baví alebo v čom si dobrý/-á.

 • Každý človek je jedinečný, v niečom môže vynikať a niečo mu zas ide menej. Zamysli sa nad tým, ktoré predmety ťa na základnej najviac bavili, ktoré ti šli bez väčšieho úsilia?
 • Za čo si niekedy dostal/-a uznanie alebo pochvalu od rodičov, učiteľov, kamarátov alebo iných ľudí?
 • V akých situáciách si mal/-a pocit, že sa ti niečo podarilo a mal/-a si z toho radosť?

Aj takýmto spôsobom si môžeš lepšie uvedomiť, aké sú tvoje silné stránky a kvality.
Pomôcť ti môže tiež kariérový, výchovný poradca či psychológ v škole alebo inde v tvojom okolí. Na nete nájdeš aj množstvo dotazníkov a testov, ktorých výsledky ti môžu niečo o sebe objasniť. Je však dôležité výsledky testov prejsť s odborníkom, poradcom v škole alebo s niekým z rodiny a príbuzných.
Tu je niekoľko tipov:

3. S kým sa môžem poradiť pri rozhodovaní akú strednú školu vybrať?

Veríme, že v tvojom okolí existujú ľudia, na ktorých sa môžeš obrátiť s prosbou o radu a pomoc. Možností je hneď niekoľko – rodina (rodičia, príbuzní, starší súrodenci), škola (triedny učiteľ, kariérový alebo výchovný poradca, školský psychológ) alebo iní odborníci, ktorí sa poradenstvom zaoberajú (psychológ, kariérový poradca v rôznych poradenských centrách). Zoznam CPPPaP (Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) nájdeš na stránke: https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/vyskumy-a-prevencia/cpppap-adresar.html?page_id=10279
Skús poprosiť niekoho dospelého, nech s tebou prejde pár internetových stránok, ktoré by ti mohli byť nápomocné. „Ako vybrať strednú školu?“ je často vyhľadávanou otázkou. Odpovede môžeš získať napr. aj tu:

4. Netuším, aké stredné školy existujú. Kde mám hľadať informácie?

Informačných portálov, kde získaš prehľad o všetkých stredných školách je mnoho. Nájdeš už aj aplikáciu (tam okrem stredných škôl vieš hneď prehliadať aj vysoké). S ich pomocou sa zorientuješ v rôznych druhoch stredných škôl – gymnáziá, stredné odborné školy, športové školy alebo konzervatóriá, špeciálne stredné školy.
Na webových stránkach konkrétnej strednej školy nájdeš detailné informácie o tom, aké odbory otvárajú, či je súčasťou výučby aj prax, prípadne či sa jedná o duálne vzdelávanie (s časťou štúdia priamo vo firmách) alebo aké predmety sa vyučujú.
Aplikácia pre kariérové rozhodovanie:

5. Neviem sa rozhodnúť, či ísť na gymnázium alebo odbornú strednú školu.

Rozhodovanie o tom, akú strednú školu si vybrať, je pre niektorých jednoduché, pre iných zas zložitejšie. Ak už teraz vieš, že by si chcel/-a študovať na vysokej škole, napr. medicínu alebo právo, vhodnejšou voľbou môže byť gymnázium. Ak ťa však láka nejaká technická špecializácia alebo konkrétne remeslo, porozmýšľaj nad strednou odbornou školou (z ktorej môžeš tiež ďalej pokračovať na vysokej, ak by si chcel/-a). Dnes je to už diametrálne odlišné v porovnaní s tým, ako tomu bolo v minulosti – technické povolania a remeslá sa vykonávajú za úplne iných podmienok, často sú automatizované a využívajú najnovšie a najmodernejšie technológie a počítačové systémy. Spolu s rodičmi ti môže pomôcť aj postup uvedený tu:
Na odbornej škole získaš okrem teoretických vedomostí aj dôležité praktické zručnosti a skúsenosti. Veľa odborných škôl je zapojených do duálneho systému vzdelávania, čo znamená, že v priebehu štúdia získaš náskok - prax v reálnej firme a za prácu v nej môžeš dostávať aj plat. Viac sa o odbornom a duálnom vzdelávaní dozvieš na stránkach:

6. Mám na to, aby som vybranú školu zvládol/-a?

Je dobré overiť si svoje predpoklady a schopnosti pred tým, ako sa prihlásiš na štúdium. Samozrejme, niečo ti napovedia tvoje školské výsledky, niekde budú požadovať absolvovanie prijímacích skúšok. Môžeš absolvovať aj testy predpokladov. Ponúkajú ich napríklad:Šancu dostať sa na strednú školu má však takmer žiak, ktorý má, dostatočnú motiváciu, húževnatosť a cieľavedomosť pripraviť sa čo najlepšie pre vstup ňu.

7. Čo sa požaduje na prijímačkách?

Naozaj dobrá otázka, hlavne keď sa cítiš neisto alebo si zmätený/-á a nevieš, kam ďalej na strednú. Niektorí mladí ľudia majú jasnú predstavu už v tínedžerskom veku o tom, čo by chceli robiť, nie je to však bežné a väčšina z nich sa stále hľadá. Nie, v 15 rokoch si nemusíš vybrať povolanie na celý život. Stojíš pred prvým dôležitým rozhodovaním, čo ďalej a bolo by fajn rozhodnúť sa, akým smerom sa chceš vybrať. To však neznamená, že sa ten smer nedá časom upraviť alebo úplne zmeniť. Všetko záleží na tvojom nastavení a motivácii. Dokonca sa dá povedať, že sa ocitáme v situácii, kedy človek vzhľadom na rýchly vývoj technológií aj fungovania spoločnosti, zmení svoje povolanie a doplní svoju odbornosť za život aj niekoľkokrát. Stále dôležitejšie je vyberať si školu, ktorá ti pomôže nadobudnúť také zručnosti (sociálne, komunikačné, digitálne, odborné, ..), ktoré môžeš využiť nielen v jednom konkrétnom povolaní, ale sú prenositeľné a využiteľné vo viacerých špecializáciách a profesiách, prípadne poskytne dobrý základ pre tvoje ďalšie učenie a prispôsobovanie sa novým výzvam.

8. Ako mám uvažovať o povolaní, keď vlastne ani neviem, aké všetky možné povolania existujú?

Áno, svet práce je veľmi rozmanitý, povolaní a profesií je veľa a o niektorých, ktoré budú dôležité o 10 a viac rokov, dokonca dnes ani nevieme. Si dobrý/-á v surfovaní po nete, tak si skús vyhľadať stránky, na ktorých získaš prehľad o rôznych povolaniach. Určite ťa zaujmú videá, v ktorých ti konkrétni ľudia predstavia, o čom ich povolanie je, čo reálne robia.

Napr. môžeš začať tu:
Množstvo informácií nájdeš aj na ďalších stránkach:

9. Aké sú povolania budúcnosti?

Vízia povolaní budúcnosti, ako ju predostrelo Svetové ekonomické fórum, predpovedá, že povolania budúcnosti sa nebudú týkať len informačných technológií, ale aj práce s ľuďmi a životného prostredia. Ak ťa to zaujíma, viac si môžeš prečítať tu:
Pre technické a prírodné vedy zvládanie matematiky v jej rôznych podobách. Podľa Svetového ekonomického fóra bude v budúcnosti dôležitých týchto 10 povolaní:
https://www.weforum.org/agenda/2021/05/jobs-of-the-future-year-2030/

10. Akú mám šancu uplatniť sa na trhu práce po skončení školy?

Po skončení strednej školy máš možnosti stále otvorené. Príde čas na to, rozhodnúť sa, či pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo sa pustiť do práce – zamestnať sa, či založiť si vlastné podnikanie. Informácie u uplatnení absolventov rôznych škôl na pracovnom trhu nájdeš na stránkach:


www.trendyprace.sk

11. Zaujíma ma, koľko sa v rôznych profesiách zarába a aký bude môj plat v povolaní, ktoré si vyberiem?

Aj na túto otázku nájdeš odpoveď na internete - na webových stránkach alebo:


Ak by ťa zaujímali platy v zahraničí, pozri sa sem:

Kontaktujte Nás

Vďaka! Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Ojoj, niečo sa pokazilo ... Skúste to znova.