Študenti Školy Zamestnávatelia Vyskúšaj Wibo! (je to zadarmo)

Idem na vysokú

Kde nájdem informácie

Premýšľaš o prihlásení na vysokú školu? Nemáš ešte vo všetkom jasno? Na základe prieskumu medzi stredoškolákmi sme pre Teba zhrnuli niekoľko často kladených otázok a odpovedí na ne.

1. Mám šancu dostať sa na vysokú školu?

Šancu dostať sa na vysokú školu má takmer každý študent, ktorý má na to predpoklady a schopnosti, dostatočnú motiváciu, húževnatosť a cieľavedomosť pripraviť sa čo najlepšie na prijímacie skúšky, ak sú vyžadované. Mnohé vysoké školy prijímajú študentov aj bez prijímačiek. Ale na väčšinu vysokých škôl sa dostaneš až po úspešnom zvládnutí prijímacieho konania, teda postupu, zvoleného danou školou pre prijatie uchádzačov o štúdium.
Informácie o tom, aké sú tvoje % šance dostať sa na školu môžeš nájsť napr. aj na stránke www.wibo.ai, ak si rozklikneš údaje pre konkrétnu fakultu školy, o ktorú by si mal/-a záujem.

2. Čo všetko by som mal/a brať do úvahy pri rozhodovaní či a kde študovať VŠ?

Najlepšie je zamyslieť sa nad tým, čo pre Teba štúdium bude znamenať a overiť si, či vieš zodpovedať napríklad nasledovné otázky:
  • čo ťa baví a zaujíma? (pri čom sa cítiš dobre a čas ti plynie tak rýchlo, že si to takmer ani neuvedomuješ?)
  • v čom si dobrý/-á? (aké sú tvoje silné stránky, prednosti a talenty?)
  • aké povolanie ťa láka a aká je šanca uplatniť sa v tomto povolaní po skončení školy?
  • aké VŠ ponúkajú študijné odbory a programy, po skončení ktorých môžeš svoje vysnívané povolanie vykonávať? (pozri sa na to, čo a ako sa tam vyučuje a či to bude pre Teba užitočné a zvládnuteľné)
  • chceš už počas štúdia na VŠ získať aj praktické skúsenosti a zručnosti? (ak je to pre Teba dôležité, over si, nakoľko kvalitne je prax na škole realizovaná)
  • ktorou voľbou školy a študijného programu by sa Ti otvorili cesty k vysnívanej kariére – alebo by sa najmenej zúžila Tvoja ďalšia voľba? (skús premýšľať aspoň jeden krok dopredu, vysoká škola Ti umožňuje typicky minimálne dva stupne štúdia – bakalársky a potom magisterský/inžiniersky)
  • záleží ti na tom, aby bola VŠ blízko tvojho bydliska alebo nemáš problém cestovať či žiť v novom prostredí? (prípadne zažiť štúdium v zahraničí?)

3. Neviem, čo ma baví, nepoznám presne ani svoje silné stránky.
Čo by mi v tomto pomohlo?

Poznať sám seba je pri výbere školy dôležité. Možno sú predmety, ktoré ti v škole idú ľahko aj bez veľkej námahy, alebo si vieš spomenúť na nejakú situáciu, kedy si mal/-a pocit, že si úspešný/-á alebo ťa druhí ľudia pochválili či ocenili za to, čo sa ti podarilo – aj toto by ti mohlo pomôcť v tom, aby si si lepšie uvedomil/-a, v čom si dobrý/-á a aké sú tvoje kvality.

Dobrou pomôckou sú rôzne testy týkajúce sa tvojich záujmov, schopnosti, osobnosti. Môžeš sa obrátiť na školského psychológa na škole alebo iného psychológa v tvojom okolí (napr. v tzv. CPPPaP). Existuje aj viacero online nástrojov, ktoré ti na ceste k lepšiemu poznaniu seba môžu byť nápomocné. Test je však len podporná informácia, najlepšie je potom prediskutovať výsledok s rodičom či poradcom.

Môžeš použiť napríklad:
Wibo – test záujmov:

4. Váham, a neviem sa rozhodnúť, či a čo študovať. Kto mi môže pri rozhodovaní pomôcť?

Ak sa nevieš rozhodnúť, máš možnosť sa poradiť s rôznymi ľuďmi buď z rodiny (rodičmi, príbuznými), zo školy (triedny učiteľ, kariérový alebo výchovný poradca, školský psychológ) alebo mimo školy (psychológ, kariérový poradca v rôznych poradenských centrách). Zoznam CPPPaP (Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) nájdeš na stránke: https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/vyskumy-a-prevencia/cpppap-adresar.html?page_id=10279
Ak si do vyhľadávača zadáš heslo „kariérové poradenstvo“, nájdeš veľa zaujímavých odkazov a kontaktov, napr.:

5. Viem, čo chcem robiť, ale neviem, čo mám študovať. Odkiaľ môžem získať informácie o vysokých školách, ktoré by boli pre mňa vhodné?

Existuje viacero webstránok, na ktorých nájdeš rôzne prehľady a informácie o vysokých školách. Najnovšie vzniká aj aplikácia. Pomôžu Ti tiež zorientovať sa v odborovom zameraní štúdia a typoch škôl. Pozri napr.:
• https://www.istp.sk/clanok/13021/ako-spravne-vybrat-strednu-skolu-pre-vase-dieta-pozrite-si-tychto-5-tipov
Aplikáciu:Štátom podporený portál:– okrem orientácie v realite pracovného trhu zistíš, aké vzdelanie potrebuješ pre to, aby si mohol pracovať v povolaní, ktoré ťa zaujíma.
Samozrejme, priamo na webových stránkach škôl nájdeš detailné informácie o otváraných študijných programoch a ponuke podmienok a zamerania štúdia na konkrétnych fakultách VŠ.

6. Bude ma tá škola baviť?

To nevie s istotou potvrdiť nikto. Čo však môžeš urobiť preto, aby si si si zistil/-a čo najviac informácií o tom, ako to na tvojej budúcej VŠ funguje, je ísť sa do nej pozrieť počas Dní otvorených dverí, kedy budeš mať možnosť porozprávať sa so študentmi, ktorí už na školu chodia alebo s jej učiteľmi, absolventmi. Termíny nájdeš na stránkach konkrétnej fakulty.
Veľa fakúlt má na svojich stránkach aj videá, ktoré ti priblížia niečo z akademického aj neakademického života školy.
Zaujímavá jej aj možnosť zažiť si aspoň na krátky čas, ako to na VŠ funguje napr. cez projekt miniErasmus – viac info na: https://futuregenerationeurope.eu/minierasmus-camp/.
Jedinou cestou ako sa hlbšie zamyslieť nad tým, či Ťa štúdium bude baviť, je investovať čas do prezretia konkrétnych súčastí študijného programu – čo a ako sa tam učí. Ak vieš od niekoho získať vysvetlenie, čo konkrétne predmety a formy štúdia zahŕňajú, ešte lepšie. Nuž a potom porovnať zistené s Tvojimi očakávaniami, záujmami, ambíciami.

7. Čo sa požaduje na prijímačkách?

Najaktuálnejšie informácie o presných podmienkach prijatia na VŠ nájdeš na stránke univerzity alebo konkrétnej fakulty, o ktorej uvažuješ alebo ktorú si si vybral/-a, zvyčajne v sekcii „uchádzači“ alebo „štúdium“.
Ak sa na školu dá dostať bez prijímačiek, prípadne bez iných výkonnostných kritérií, uvedom si minimálne nasledovné:
• Aj keď na vstupe od Teba nepožadujú splnenie istých kritérií, nečakajú ťa na škole predmety, ktoré budú príliš náročné?
• Tvoji spolužiaci budú veľmi rôznej úrovne predpokladov pre štúdium, čo môže mať vplyv na samotnú úroveň vzdelávania.

8. Netuším, aké povolania existujú. Podľa čoho si mám vybrať svoje budúce povolanie, pre ktoré ma štúdium pripraví?

Základným predpokladom výberu budúceho povolania je, že vieš, čo ťa baví, poznáš svoje záujmy, schopnosti, talenty, silné stránky a aj svoje rezervy. To skús porovnať s opisom práce, v konkrétnych povolaniach. Uvedom si tiež, že povolania môžu vyzerať inak v malej či veľkej organizácii, prípadne pri ich samostatnom výkone. Rovnako zvažuj príbuzné povolania, ku ktorým by si vedel/-a smerovať. V priebehu štúdia ťa môžu zaujať nové alternatívy.
Veľa informácií o povolaniach, ktoré existujú, získaš na stránkach:
https://www.istp.sk/kartoteka-zamestnani, https://www.sustavapovolani.sk, https://www.povolania.sk/povolania/vsetky/
Krátke videá o povolaniach nájdeš napr. na stránkach:
www.corobim.sk, www.addwork.sk
Nezabudni, že mnohé povolania, ktoré môžu byť pre Teba po štúdiu uplatnením, ešte neexistujú! Preto je dôležité aké schopnosti a zručnosti v štúdiu získaš, aby si zvládal aj povolania v smere Tvojho vzdelania, ktoré ešte len vzniknú.

9. Ako viem, že povolanie, ktoré si vyberiem, bude existovať aj v budúcnosti? Aké sú povolania budúcnosti?

Rýchlosť, akou sa svet mení, je v týchto časoch obrovská. Trh práce sa vyvíja, vznikajú nové pracovné príležitosti a niektoré povolania budúcnosti sa stávajú súčasnými už dnes. Napriek digitalizácii, robotizácii a rozmachu umelej inteligencie ale niektoré dôležité povolania v zdravotníctve, vo vzdelávaní, výrobe alebo aj gastronómii nevymiznú. Trendom a nevyhnutnosťou pre mnohé budúce profesie sú určite digitálne zručnosti a ovládanie cudzích jazykov.
Pre technické a prírodné vedy zvládanie matematiky v jej rôznych podobách. Podľa Svetového ekonomického fóra bude v budúcnosti dôležitých týchto 10 povolaní:
https://www.weforum.org/agenda/2021/05/jobs-of-the-future-year-2030/

10. Mám šance sa po škole uplatniť na trhu práce?

Uplatnenie na trhu práce po skončení školy je veľmi dôležitou otázkou, ktorou sa treba pri výbere VŠ zaoberať. Informácie o uplatnení absolventov na pracovnom trhu získaš na stránkach:

www.trendyprace.sk

Nezabudni opäť zvažovať, či viac inklinuješ k samostatnej práci, podnikaniu alebo k práci v organizácii. Aj podľa toho sa môžeš rozhodovať o perspektívnosti študijného smerovania pre Teba.

11. Odkiaľ sa dozviem, koľko sa v nejakej profesii zarába?

O priemerných platoch v konkrétnych profesiách na Slovensku si môžeš vyhľadať informácie na:
https://www.platy.sk/platy

Rovnako nájdeš platy absolventov škôl za niektoré roky tu:
wibo.ai

O platoch v zahraničí sa dozvieš na:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Wages_and_labour_costs

Kontaktujte Nás

Vďaka! Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Ojoj, niečo sa pokazilo ... Skúste to znova.